Anke de Boer

Dr. Anke de Boer is universitair hoofddocent bij de Rijksuniversiteit Gronin- gen, Orthopedagogiek: leren & ontwikkelen, en daarnaast interimdirecteur onderwijs, onderzoek & kwaliteit bij Regionaal Expertisecentrum Noord Ne- derland, cluster 4 (RENN4).