Anne-Laura van Harmelen

hoogleraar

Anne-Laura van Harmelen is hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht aan de Universiteit Leiden en is trekker van het interdisciplinaire programma Sociale Veerkracht en Veiligheid. Het onderzoek van Van Harmelen richt zich op een beter begrip van de complexe sociale, psychologische en neurobiologische mechanismen van risico en veerkracht in de adolescentie.