Elianne Zijlstra

Dr. Elianne Zijlstra is universitair hoofddocent bij de Rijksuniversiteit Gronin- gen, Orthopedagogiek: gedrag, opvoeding en kinderrechten, en als hoofdoplei- der verbonden aan het opleidingsinstituut PPO (Postmasteropleidingen Psy- chologie en Orthopedagogiek) bij de opleiding tot orthopedagoog-generalist.