Erik Jongman

Erik Jongman is gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, werkzaam bij de Waag, centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg, en bij De Koppeling, de gesloten jeugdzorg bij Levvel, de fusieorganisatie van Spirit (jeugdhulp) en De Bascule (jeugd-ggz). Hij is gespecialiseerd in multiprobleemgezinnen, en jongeren en jongvolwassenen met ernstige gedragsproblemen waarbij langdurige behandeling noodzakelijk is. Jongman is hoofddocent bij de opleiding tot klinisch psycholoog, differentiatie kind & jeugd (RINO Groep) voor het blok adolescentie, en hij is trainer en docent groepsdynamica, gedragsstoornissen en cognitieve gedragstherapie (CGT).