Eva Mulder

Eva Mulder is programmaleider van de Academische Werkplaats Risicojeugd, een landelijk samenwerkingsverband dat zich richt op jongeren met (risico op) justitiecontact. Praktijk, beleid, wetenschap, onderwijs, ouders en jongeren werken samen om zorg en begeleiding voor deze groep te verbeteren. Vanuit deze functie is ze werkzaam bij Amsterdam UMC en Pluryn, een landelijke instelling voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is Mulder als senior onderzoeker verbonden aan Curium-LUMC, waar ze zich richt op integraal werken bij gezinnen met meervoudige problematiek, en ze is bestuurslid bij Efcap-nl, een vereniging voor gedragsdeskundigen werkzaam in de (gedwongen) hulpverlening aan jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of delinquent gedrag.