Fieke Pannebakker

Fieke Pannebakker  is gepromoveerd in de pedagogiek en werkt bij TNO, afdeling Child Health, waar ze, samen met Mariska Klein Velderman, onderzoek doet op het gebied van scheiding. Daar doen ze onder andere onderzoek naar scheiding en de mogelijkheden om kinderen, jongeren en ouders daarbij te ondersteunen. Ze ontwikkelden de erkende preventieve groepstrainingen voor jonge kinderen van gescheiden ouders Stoere Schildpadden (voor kleuters) en Dappere Dino’s (voor zes- tot achtjarigen). Voor jongeren schreven zij het werkboek ‘Als je ouders uit elkaar gaan: Werkboek voor jongeren met ouders in scheiding’ (2019), en tussen 2017 en 2019 ontwikkelden ze bij TNO de training ScheidingsATLAS voor gescheiden ouders.