Frans Pijpers

Dr. Frans Pijpers, gepensioneerd arts M+G (maatschappij en gezondheid), was werkzaam bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).