Gerda de Boer

Gerda de Boer is werkzaam als vrijgevestigd orthopedagoog, familiemediator, forensisch mediator en bijzondere curator. Ook is ze werkzaam als docent en trainer. De Boer was lid van de herzieningswerkgroep, verantwoordelijk voor de herziening van de Richtlijn scheiding en problemen van jeugdigen. Ook is zij als vertegenwoordiger van zowel de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) als het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) lid van het expertteam complexe omgangsproblematiek van het platform Scheiden zonder Schade.