Harriet Hofstede

Harriet Hofstede is gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog en psycho- therapeut, gespecialiseerd in behandeling van kinderen na seksueel misbruik, kindermishandeling en in de behandeling van kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Verder is zij docent, onder meer bij RINO Amsterdam.