Ivanka van Delft

Ivanka van Delft (MSc) is psycholoog op het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) in Haarlem. Tevens is zij promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), werkzaam bij de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling.