Karin Nijhof

Karin Nijhof is senior onderzoeker bij Pluryn, en verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en projectleider monitoring het netwerk van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals ‘StroomOP’ bij de Academische Werkplaats Risicojeugd. Ook is ze bestuurslid bij Efcap-nl, een vereniging voor gedragsdeskundigen werkzaam in de (gedwongen) hulpverlening aan jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of delinquent gedrag.