Lisette Daenen

kinder- en jeugdpsychiater en psychoanalyticus

Dr. Lisette (E.W.P.M.) Daenen is vrijgevestigd in Utrecht als kinder- en jeugdpsychiater en psychoanalyticus. Na haar studie geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht heeft ze zich eerst verdiept in het onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen. Na haar promotie is ze zich gaan specialiseren tot psychiater voor volwassenen met de aantekening kinder- en jeugdpsychiater. Aansluitend is ze acht jaar werkzaam geweest bij het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) in Utrecht op de afdeling voor kinderen en jeugdigen (4-23 jaar). In 2014 vestigde ze zich als zelfstandige in Praktijk Daenen, opnieuw in Utrecht. In haar opleidings- en werkzame jaren heeft ze zich verdiept in de klassieke en moderne theorieën en technieken van het psychoanalytische referentiekader. In 2015 heeft ze de opleiding tot analyticus bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap (NPG) afgerond. In haar werk maakt ze vooral gebruik van elementen uit de mentaliserend bevorderende (kinder)therapieën, de moderne psychoanalytische behandelingen  (KPP, MBT, TFP, Affectfobia) en de  gehechtheidstheorie.