Lucres Nauta-Jansen

Lucres Nauta-Jansen is senior onderzoeker bij de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie en psychosociale zorg van het VU medisch centrum in Amsterdam. Ze is hoofd van de sectie risicojeugd, de onderzoeksgroep die zich bezighoudt met onderzoek naar jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen, variërend van kinderen die een hoog risico lopen om in contact te raken met politie en justitie tot aan de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie. Als biomedisch wetenschapper is haar voornaamste onderzoeksinteresse de rol van neurobiologischefactoren die in combinatie met psychosociale factoren een rol spelen bij de ontwikkeling en behandeling van delinquent gedrag.