Marie-Christine van der Veldt

Marie-Christine van der Veldt is werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als projectleider, adviseur en onderzoeker. Zij maakte deel uit van de herzieningswerkgroep, verantwoordelijk voor de herziening van de Richtlijn scheiding en problemen van jeugdigen. Ook is Van der Veldt nauw betrokken bij de Databank Effectieve Jeugdinterventies, ze is secretaris van de Erkenningscommissie voor Justitiële Interventie en als ambassadeur verbonden aan de Academische Werkplaats Risicojeugd.