Martina de Witte

muziektherapeut en onderzoeker

Martina de Witte is docent muziektherapie en coördinator onderzoek bij het bachelor- en masterprogramma van de opleiding Vaktherapie van de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen). Ook is zij als onderzoeker en promovenda verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, het lectoraat KenVaK (Kennisontwikkeling vaktherapiëen) en het lectoraat Ethiek en verbinding voor mensen met een verstandelijke beperking (HAN). Naast haar werk als docent en onderzoeker is zij als muziektherapeut verbonden aan de klinische praktijk van STEVIG waar mensen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) en ernstige psychiatrische en gedragsproblemen worden behandeld. Haar promotieonderzoek draagt de titel: ‘Music Interventions for Stress Reduction' en draagt bij aan de kennisontwikkeling met betrekking tot de effecten en inzet van muziek als interventie voor het verminderen en leren omgaan met stress.