Mirjam Putman

gezondheidszorgpsycholoog

Drs. Mirjam Putman is werkzaam als klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Melody Psycare GGZ in Doetinchem. Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van problematische gehechtheid bij kinderen en volwassenen. In het kader van haar opleiding tot klinisch psycholoog heeft zij onderzoek gedaan naar fasetherapie. Putman heeft ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Problematische gehechtheid bij zowel kinderen als volwassenen heeft al sinds lange tijd haar interesse. Ze volgde de opleiding differentiatietherapie en is geregistreerd EMDR-therapeut (eye movement desensitization and reprocessing).