Petra van Dam

Petra van Dam werkt ruim dertig jaar in het speciaal onderwijs, de afgelopen jaren als directeur van een havo-school voor voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen op haar school hebben bijna allemaal een psychische stoornis, waarbij autisme of een andere stoornis in comorbiditeit met autisme de hoofdmoot vormt.