Remy M. Vink

onderzoeker

Drs. Remy M. Vink is wetenschappelijk onderzoeker bij TNO Child Health met als aandachtsgebieden: kindermishandeling, huiselijk geweld, oudermishandeling, jeugd en vroegsignalering. Ze is auteur van de Richtlijn Kindermishandeling.