Yvonne Vanneste

Dr. Yvonne Vanneste is arts maatschappij en gezondheid (M+G), onderzoeker en adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) in Utrecht.