Kinderen, ouders én professionals kunnen op de website vertelpunt.nl direct hun ervaringen met jeugdhulp vastleggen en delen. Deelnemers blijven anoniem. Het vertelpunt is onderdeel van een verbeteringsprogramma van Zorg voor de Jeugd.

Flyer van Zorg voor de Jeugd legt uit hoe de methode werkt.In het actieprogramma Zorg voor de Jeugd werken betrokken organisaties, waaronder beroepsverenigingen zoals de VKJP, aan de verbetering van de Jeugdhulp. Volgens de methode 'Leren en Verbeteren met Ervaringen' werkt men aan een verbeteringsproces. Een belangrijk onderdeel van het programma is een ‘vertelpunt’ waar kinderen, ouders en professionals hun ‘verhalen achter de cijfers’ kunnen vertellen. In hun flyer legt Zorg voor de Jeugd uit hoe het werkt (pdf, 2 pagina's).
De VKJP wordt in de kerngroep van dit project via de federatie P3NL vertegenwoordigd door een afgevaardigde van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Andere deelnemers zijn bijvoorbeeld: het ministerie van justitie en veiligheid, het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Jeugdartsen Nederland, GGZ Nederland, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, Jeugdzorg Nederland. Zie voor een complete lijst met deelnemers en meer informatie over Zorg voor de Jeugd: http://www.voordejeugd.nl/