Noor Tromp: werk aan de winkel.De erkenning van persoonlijkheidsstoornissen onder professionals is sinds 2013 fors toegenomen. Dit suggereert de uitkomst van een enquête, uitgevoerd door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen ter gelegenheid van het VKJP-congres met hetzelfde thema op 21 juni 2019.

Negentig procent van de deelnemers aan het VKJP-congres erkende dat persoonlijkheidsstoornissen voorkomen bij jongeren onder de achttien – bij een vergelijkbare groep in 2013 was dat zestig procent. Toen ontkende nog ongeveer veertig procent van de respondenten dat deze stoornissen konden voorkomen bij jongeren jonger dan achttien; nu is dat minder dan tien procent.

Onvoldoende verwijsmogelijkheid
De enquête-uitkomsten werden op het VKJP-congres gepresenteerd door Noor Tromp. Namens het Kenniscentrum constateerde ze een toename van relevante behandelingen, met name schematherapie en ERT. Tromp noemde het ontbreken van voldoende verwijsmogelijkheden bij 45 procent van de respondenten als een opmerkelijke uitkomst en als “werk aan de winkel”.

Bekijk alle uitkomsten van de enquête.