Met een app voor jongeren trekt een onderzoeksteam van drie universiteiten en een ggz-instelling ten strijde tegen de grote terugval van adolescente angst- en depressiepatiënten.

Stikkelbroek: nog geen bewezen effectieve methode beschikbaar om herhaling van de klachten te voorkomen.De app is bedoeld ‘zelfmanagement’ door behandelde patiënten. Zij kunnen met dit hulpmiddel op hun smartphone bijhouden hoe het met hun gaat en op maat gesneden oefeningen doen.

Verwijzen naar de app
Senior onderzoeker Yvonne Stikkelbroek (Universiteit Utrecht en GGZ Oost-Brabant) roept psychotherapeuten en andere hulpverleners op om hun jonge angst- en depressiepatiënten na behandeling te verwijzen naar deze StayFine-app. “Gelukkig herstellen de meesten, maar er is een grote kans dat de jongeren opnieuw klachten krijgen”, aldus Stikkelbroek. “Het StayFine-onderzoek brengt daar verandering in. Hulpverleners die een behandeling voor een angst- of depressieve stoornis bij adolescenten afronden kunnen hen voor een vervolg verwijzen naar de app. Daarmee kunnen ze regelmatig bijhouden hoe het gaat en aandacht schenken aan positieve ervaringen en gedachten. Ook kunnen ze oefenen met actief blijven, slaap, uitdagingen aangaan en goed voor jezelf zorgen. Het gebruik van de app wordt begeleid door ervaringsdeskundigen.”

Gepersonaliseerde interventie
De app is gebaseerd op kortdurende preventieve cognitieve therapie (PCT) die effectief is gebleken bij het voorkomen van terugval in depressie bij volwassenen. Het team van Stikkelbroek onderzoekt of jongeren zich langer goed blijven voelen door het monitoren van depressie of angstklachten versus het monitoren in combinatie met een gepersonaliseerde interventie van tien weken via de app. Tot drie jaar na gebruik van de app worden jongeren gevolgd. Hierdoor komen waardevolle gegevens beschikbaar over terugkerende angst en depressieve klachten. Stikkelbroek: “Dit onderzoek is hard nodig, omdat naar schatting zestig procent van de jongeren binnen drie jaar opnieuw angst- of depressieve klachten ontwikkelt. Het is ook belangrijk omdat er tot op heden nog geen bewezen effectieve methode is om herhaling van de klachten onder jongeren te voorkomen. Bovendien is de verwachting dat jongeren na herstel beter in staat zijn onderliggende factoren aan te pakken die tot de angst- of depressieve stoornis geleid hebben.”
Angst en depressie zijn wereldwijd de meest voorkomende psychische stoornissen. Ook onder adolescenten. Een op de vijf krijgt er voor zijn eenentwintigste mee te maken.

Oproep
Jongeren tussen de dertien en eenentwintig jaar die zijn hersteld van angst of depressie kunnen meedoen aan dit onderzoek. Deelname is gratis. Meer informatie of aanmelden:
T: 06 13 90 23 66
E: info@stayfine.nl
Facebook/Twitter/Instagram StayFine LinkedIn: StayFine-app.
website: http://stayfine.nl/

De betrokken onderzoekers zijn: professor dr. Claudi Bockting (Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Universitair Medisch Centrum), professor dr. Maaike Nauta (Rijksuniversiteit Groningen, Accare), dr. Yvonne Stikkelbroek (Universiteit Utrecht, GGZ Oost Brabant), Suzanne Robberegt Msc. (GGZ Oost Brabant) en Bas Kooiman Msc. (Rijksuniversiteit Groningen).
Het onderzoek wordt gefinancierd door Zonmw, RINO Zuid, GGZ Oost Brabant, Accare en de Rijksuniversiteit Groningen.

Yvonne Stikkelbroek was gastredacteur van het VKJP-tijdschrift Kinder & Jeugdpsychotherapie en maakte een themanummer over depressie.