"Goede psychotherapie biedt altijd hoop, en tijdens het therapeutisch proces wordt veerkracht aangesproken en waar mogelijk versterkt."

Dorine Everts: hoop kan groeien."Op deze kernconcepten uit de psychotherapie werd in de afgelopen jaren in het gewone leven een zware wissel getrokken. Hoop en veerkracht sluiten aan op de coronajaren en de fase waarin we als samenleving zijn beland. Als thema van het jubileumcongres staan hoop en veerkracht voor uitzicht op verbetering en overwinnen van tegenslag."
"De kinderen en jongeren voor wie wij werken hebben uitzicht op verbetering – hoop – nodig en ze worden getest op de veerkracht die nodig is om tegenslagen te overwinnen. En wij psychotherapeuten moeten ook elkaar voeden in de hoop dat jonge mensen baat hebben bij onze behandeling en onze stem bij gemeenten en andere stakeholders gehoord en begrepen wordt. En we zullen onze eigen veerkracht moeten aanwenden om niet bij de pakken neer te gaan zitten."

Probaat middel tegen
hopeloosheid

"Voor mij is ‘hoop’ sterk verbonden aan het werkwoord ‘vertrouwen’. Zelf put ik daar moed uit, omdat een werkwoord een actieve staat van zijn oproept: je kunt vertrouwen oefenen en daarmee hoop genereren. En dus is hoop veel meer dan een gegeven dat al dan niet aanwezig is, maar hoop kan groeien en ook worden doorgegeven. Ik beschouw (oefenen in) vertrouwen als een probaat middel tegen hopeloosheid. Het houdt ons actief en in contact met elkaar."
"Veel jonge mensen strijden voor hun voortbestaan en geven de moed niet op. Zij hebben hoop, en hun strijdlust – veerkracht – helpt hen om niet moedeloos te worden. Deze kracht hebben ze niet allemaal; een groot aantal heeft onze behandeling nodig. Laten we ervoor zorgen dat we voor hen beschikbaar blijven."

Aldus VKJP-voorzitter Dorine Everts die namens de vereniging het congres zal openen.