Weille: pleitbezorger van ouderbegeleiding.Edith Raap en Katie Lee Weille deden onderzoek naar levend verlies. Hun bijdrage aan het VKJP-congres is getiteld Ouderschapsbeleving nader bekeken.
Aan de hand van voorlopige resultaten uit een onderzoeksstudie naar levend verlies bij ouderschap, gaat deze presentatie in op de emotionele beleving, zingeving en veerkracht ofwel 'balanceren' van ouders van kinderen met een chronische aandoening. De sprekers richten een kritische blik naar onderzoek naar ouderschap en het belang van hoogwaardige, kwalitatieve methoden; Weille en Raap bespreken de Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), een methode waarmee de complexiteit van ouderschapsbeleving voldoende tot haar recht komt, inclusief tegenstrijdige gevoelens en de manieren waarop ouders naar zichzelf kijken en hun beleving duiden.

Terug naar de congrespagina.