Manu Keirse: hoe verdriet de veerkracht kan aantasten.Wat moeten professionals weten over verlies en verdriet? Daarover spreekt Manu Keirse tijdens het VKJP-jubileumcongres.
Op basis van ervaringen van zorgverleners biedt Keirse concrete inzichten in het omgaan met verdriet en verlies bij mensen die onder hun verantwoordelijkheid vallen of een beroep doen op hun hulp en zorg. Ook al weten wij dat zorgverleners, docenten, werkgevers in de praktijk zeer frequent worden geconfronteerd met verlieservaringen, toch is een gedegen opleiding hieromtrent vaak geen onderdeel van het normale opleidingscurriculum.
Ook al bestaat er een grote diversiteit aan verlieservaringen en reageren verschillende mensen hierop steeds op een unieke wijze, toch zijn er universele reactiepatronen te herkennen. In deze bijdrage geeft Keirse aan hoe je mensen kunt helpen om verlies adequaat te overleven, hoe je dit proces kunt ondersteunen en mensen kunt helpen om zich opnieuw aan het leven toe te vertrouwen. Met concrete voorbeelden en suggesties maakt hij duidelijk hoe je voor mensen met verdriet het verschil kunt maken in de beperkte tijd van een contact.

Terug naar de congrespagina.