Van Groningen: lichaamsgerichte oefeningen.

Puck van Groningen spreekt op het VKJP-jubileumcongres over Het verband tussen veerkracht, hoop en regulatie en biedt over dit onderwerp een actieve workshop aan. Van Groningen licht haar workshop als volgt toe.

Doel van de workshop
“In de praktijk valt het mij op dat kleine regulatie oefeningen grote effecten hebben. Tijdens mijn workshop op het VKJP-congres gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden ervaren hoe je twee vormen van regulatie direct kan inzetten in de praktijk. Aan het einde van deze workshop heb je zelf ervaren hoe je door eenvoudige oefeningen jezelf kunt reguleren en weet je hoe je een begin kan maken dit in de praktijk toe te passen. Jullie ontvangen aan het einde van de workshop de bijlage uit mijn boek met de beschrijving hoe een regulatie-oefening in te zetten in de praktijk.”

Oefenen als een spelletje
“Voor we beginnen met regulatie-oefeningen, vertel ik kort iets over de theorie achter het af- en aanschakelen van ons brein. Vanuit de evolutie kunnen we heel snel reageren op gevaar. Het terugschakelen gaat niet altijd vanzelf. Zo kunnen mensen onnodig lang in overlevingsmechanismen blijven hangen. Vanuit een overlevingsstrategie is het lastig compassievol te luisteren naar je kind, cliënt of geliefden.”

“In de therapiekamer vraag ik of de ouders ook mee willen doen met een oefening die aansluit op de vraag van de ouders en het kind. Als iedereen toestemming heeft gegeven dan beginnen we met een oefening. In deze workshop leg ik uit hoe je een experiment opzet. Zo kunnen ouders en kind binnen een veilig kader in een veilige omgeving oefenen en ervaren. Oefenen kan zo meer een spelletje worden dat direct de sfeer in de behandelkamer positief beïnvloedt. Ouders ervaren het effect en kunnen het effect bij het kind zien. Mocht de oefening bij de ouder of het kind niet werken, dan kiezen we nog een extra oefening uit.”

Basisregulatie
“Tijdens deze workshop werken we met twee regulatie-ingangen. De eerste vorm is een gekozen oefening. Je kan een experiment doen om de spanning aan het begin van een gesprek te verminderen waardoor er vanuit ontspanning gewerkt kan worden aan moeilijke onderwerpen. Dit geeft al meer vertrouwen, ontspanning, hoop en grip. Als je samen ontdekt hebt, welke regulatie-oefeningen er bij het kind en de ouders werken, kun je ook tijdens de gesprekken even een time-out nemen en deze basisregulatie-oefeningen nog even herhalen. Dan ervaren ze voor een tweede keer hoe de oefening werkt. Je kunt dan ook de suggestie doen dat deze oefening thuis of op school ook zou kunnen werken.”
“Door deze kleine resets blijven jij, de ouder en het kind meer in je energie en veerkracht. Jullie blijven fitter en helderder en blijven meer uit je oude rollen zodat je tegenoverdracht uitstelt of geen kans geeft.”

Beweging
“De tweede regulatievariant is gericht op beweging – de impuls –, gekoppeld aan (onder)spanning in spiergroepen. Aan de hand van voorbeelden krijg je een idee hoe je hier mee zou kunnen werken. We doen kleine voorbeelden die veel effect kunnen hebben.”
“Deze twee vormen van regulatie gebruikt de sensorimotorpsychotherapeut naast het verwerken van (vroeg)trauma. Beide versterken elkaar. Het verwerken van (vroeg)trauma kan ook alleen als er voldoende regulatie is. Deze mate van regulatie is nodig om het onderscheid te maken tussen ‘ik’ en de oude overlevingsrol. Zo lang er fusie is – dat is het samenvallen met de oude rol of het oude overlevingspatroon – is er geen heling. Bij kinderen gaat dat heel gemakkelijk. Volwassenen hebben soms meer tijd nodig om dit te beseffen. Defusie of ontmenging is wel een vereiste om veilig en effectief met vroegtrauma te werken.”

 

Literatuur

Fisher, J. (2018). Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma. Het onderscheiden en verenigen van persoonlijkheidsdelen. Uitgeverij Mens!

van Groningen, P. (2019). Psycholoog en (zelf)regulatie. Voor optimaal contact in de behandelkamer. Uitgeverij SWP.

Herman, J. L. (2016). Trauma & herstel: de gevolgen van geweld. van mishandeling thuis tot politiek geweld. Wereldbibliotheek.

Levine, P. (2015). De tijger ontwaakt: traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie. Altamira.

Nicolai, N. (2017). Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan: de kunst van het evenwicht. Springer.

Nicolai, N. J. (2018). Emotieregulatie in de ontwikkeling. In Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan (pp. 95-112). Bohn Stafleu van Loghum.

Nicolai, N. J. (2018). Emotieregulatie in het dagelijks leven. In Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan (pp. 179-194). Bohn Stafleu van Loghum.

Nicolai, N. J. (2018). Competenties voor emotieregulatie in de psychotherapie. In Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan (pp. 197-209). Bohn Stafleu van Loghum.

Terug naar de congrespagina.