Na de dagopening kan professor Vermeiren de toon zetten met zijn lezing over kwetsbaarheid.De lezing van Robert Vermeiren tijdens het jubileumcongres is getiteld: Kwetsbaarheid benutten.

Veerkracht en kwetsbaarheid doorspekken de levensverhalen van onze ‘patiënten’, en van onszelf. In de spreekkamer kleurt dit de interactie, met als doel hoop te geven zodat men eigenstandig verder kan. Ons vak komt uit een lage periode van stoornisdenken, vanuit een verlangen te categoriseren, te begrijpen door in vakjes te plaatsen. Velen worden er echter niet door geholpen, wel integendeel. Kwetsbaarheid werd door deze insteek de kern, waardoor hoop vervloog. Sterker nog, door voorbij te gaan aan de eigen kwetsbaarheid ontkenden we de waarde ervan. De uitdaging van de toekomst zal zijn om veerkracht en kwetsbaarheid in een dynamische balans te brengen en zodoende perspectief te creëren.

Terug naar de congrespagina.