Keynote door Marja Rexwinkel

In deze lezing licht Rexwinkel toe wat toxische stress is en hoe langdurige toxische stress, de zwangerschap, de ouder-kindrelatie en daarmee een gezonde en kansrijke start onder druk kan zetten. Ze gaat in op het ACE-onderzoek (adverse childhood experiences) en op ELS (early life stress), maar ook op veerkracht en op een gezonde ouder-kindrelatie als buffer tegen hoge niveaus van stress. Essentieel om een nieuwe start ook echt kansrijk te maken is behalve kennis, een integrale visie en erkenning van het belang van samenwerken.

Toxische stress: bron of buffer
De architectuur van het jonge brein en ontwikkeling van het jonge kind worden ´bottom-up´ gevormd, van simpele circuits en vaardigheden naar steeds complexere. Toxische stress tijdens de zwangerschap of eerste levensjaren kan leiden tot blijvende effecten in het zenuwstelsel en kan het zich ontwikkelende brein beschadigen. Het creëren van de juiste voorwaarden gedurende de zwangerschap en de vroege kindertijd is effectiever dan problemen behandelen op latere leeftijd. De ouder-kindrelatie (in context) kan zowel een bron van, als een buffer tegen toxische stress vormen.

Eerste duizend dagen
Vincent Felitti en Nadine Burke Harris tijdens de ACEs Conference in 2018 (San Francisco). Hun werk staat centraal tijdens het VKJP-congres.Ieder (aankomend) kind en iedere ouder verdient de best mogelijke start en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor deze goede start (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. (2017): Gezonde, kansrijke en veilige generatie, position paper). Deze periode voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van latere emotionele, sociale en gezondheidsproblemen, zoals ook de ACE-study van Vincent Felitti laat zien.
Een goede start begint dus al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap. Overheid, gemeenten, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, jeugd- en volwassenen-ggz, welzijnswerk en wijkteams kunnen hier het verschil maken. Zij zijn de aangewezen partijen om het belang van de eerste duizend dagen uit te dragen en hier actief op in te zetten.

Lees- en kijktips van Marja Rexwinkel:

Lees meer over Marja Rexwinkel.

Terug naar de congrespagina.