Parallelsessie door Susan Bögels

Mindfulness begint bij onszelf. Om ouders en kinderen te kunnen helpen hun relationele en persoonlijke stress te reguleren, is het belangrijk dat professionals die met hen werken een levend voorbeeld geven van hoe men zijn eigen persoonlijke en relationele stress kan reguleren. In deze workshop gaat Susan Bögels hiermee aan de slag. Aan de hand van videovoorbeelden en casuïstiek onderzoekt ze met de deelnemers aan deze sessie de eigen stressrespons als hulpverlener, en de effecten hiervan op het handelen. Deelnemers maken kennis met meditatie en zelfcompassie, mindful spreken en mindful luisteren, en het concept 'parenting ourselves' in stressvolle, (inter)persoonlijke hulpverleningssituaties.

Lees meer over Susan Bögels.

Terug naar de congrespagina.