Slotlezing door Ties Wesseling en Martina de Witte

In deze deels theoretische, en deels actieve afsluiting van het congres laten Ties Wesseling en Martina de Witte hun publiek kennismaken met de stressreducerende werking van muziek(therapie), mogelijke toepassingen en werkingsmechanismen. Wesseling is docent muziektherapie, muziektherapeut en orthopedagoog; De Witte is muziektherapeut en docent en doet promotieonderzoek naar effecten van muziek op stressreductie.

Muziek wordt sinds jaar en dag geassocieerd met positieve effecten op onze gezondheid, zoals het reduceren van stress, angst en spanning. Denk hierbij aan de functie van muziek bij te vroeg geboren baby's in een couveuse, bij de baby die huilt of het overprikkelde kind, de puber die moet ontladen, de volwassenen in de wachtkamer en bij dementerende ouderen. Uit onderzoek komt naar voren dat we vaak wel merken dat we stress ervaren, maar dat het lastig is om zelfstandig spanning te verminderen of stress te voorkomen. Daarom is het erg belangrijk dat er ook aandacht komt voor stressreducerende interventies, die reguliere behandeling – met de nadruk op medicatie of cognitieve gedragstherapie – kunnen aanvullen. 

Deze slotlezing gaat enerzijds in op de effecten van muziek als interventie voor het verminderen van stress, en anderzijds op mogelijke verklaringen voor deze effecten. Welke zogenoemde muzikale parameters leveren ontspanning op, en hoe komt dat? Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden wordt getoond hoe muziektherapie kan worden ingezet voor het reguleren van stress bij jeugdigen. 

Literatuur
De Witte, M., Spruit, A., van Hooren, S., Moonen, X., & Stams, G. J. (2019). Effects of music interventions on stress-related outcomes: a systematic review and two meta-analyses. Health psychology review, 1-31.
Loewy, J., & Jaschke, A. C. (2020). Mechanisms of Timing, Timbre, Repertoire, and Entrainment in Neuroplasticity: Mutual Interplay in Neonatal Development. Frontiers in Integrative Neuroscience14, 8.
Scherder, E. (2017). Singing in the brain: over de unieke samenwerking tussen muziek en de hersenen. Singel Uitgeverijen.
Thaut, M., & Hoemberg, V. (Eds.). (2014). Handbook of neurologic music therapy. Oxford University Press (UK).
Uhlig, S., Jaschke, A., & Scherder, E. (2013). Effects of music on emotion regulation: A systematic literature review. In The 3rd International Conference on Music & Emotion, Jyväskylä, Finland, June 11-15, 2013. University of Jyväskylä, Department of Music.

Lees meer over Ties Wesseling.

Terug naar de congrespagina.