Ties Wesseling: hoe muziek stress kan verminderen (foto: Wieteke Wesseling).Ties Wesseling is docent muziektherapie op de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), (forensisch) orthopedagoog en muziektherapeut in opleiding tot docent muziek. Hij biedt onder meer de vakken methodiek, vaktherapeutisch middel, intervisie en professionele ontwikkeling aan. Tot 2019 werkte hij bij Pluryn als muziektherapeut voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), veelal in combinatie met problemen in de aandacht-, emotie- en spanningsregulatie en de daarbij behorende gedragsproblematiek.

Wesseling verzorgt de slotlezing 'Stressreductie door muziek(therapie)'.

Terug naar de congrespagina.