Parallelsessie door Erica van den Akker

Met enkele patiëntencasussen illustreert kinderarts-endocrinoloog Erica van den Akker wat de gevolgen kunnen zijn van toxische stress op kinderen. Het biologisch stress-systeem speelt daarin een rol. Ze licht toe hoe dit systeem bij overbelasting door toxische stress of adversity kan leiden tot ernstige groeivertraging, gewichtstoename, of beide. Van den Akker baseert haar lezing op eigen wetenschappelijk onderzoek en laat zien hoe met nieuwe diagnostische technieken het stresshormoon cortisol in schedelhaar gemeten kan worden, wat een maat is voor de langetermijnexposure aan cortisol.

Lees meer over Erica van den Akker.

Terug naar de congrespagina.