Parellelsessie door Marja Rexwinkel en Cecile Gunning

Deze parellelsessie gaat in op het concept relationeel trauma en de behandeling daarvan. Gewone ontregeling van jonge kinderen (huilen, slapen, voeden, eten en gedrag) geeft hoge niveaus van stress bij getraumatiseerde ouders en wordt een traumatrigger voor zowel het kind als de ouders. Dit kan leiden tot problemen in de psychofysiologische regulatie in de ouder-kindrelatie. In de relatie tussen ouder en kind zijn diverse reacties te onderscheiden; bijvoorbeeld ouders die elke herinnering aan het trauma en daarmee de relatie met hun kind gaan vermijden of ouders die gepreoccupeerd zijn door het trauma en de kinderen te veel blootstellen aan traumatische herinneringen. Er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar behandeling die deze psychofysiologische dysregulatie in getraumatiseerde gezinnen en de intergenerationele overdracht van trauma en geweld doet verminderen.

Lees meer over Marja Rexwinkel en Cecile Gunning.

Terug naar de congrespagina.