Parellelsessie door Marijtje Koolschijn

Deze parellelsessie gaat over de invoering in Nederland van het 'Neurosequentiële model van therapie' (NMT) en de praktische toepassing ervan aan de hand van casuïstiek.
Het neurosequentiële model van therapie is ontwikkeld door dr. Bruce D. Perry, Amerikaans kinder- en jeugdpsychiater en oprichter van de ChildTrauma Academy. Het model richt zich op de diagnostiek en behandeling van met name getraumatiseerde en verwaarloosde kinderen, vanuit een hersenontwikkelingsvisie. Met een uitgebreide en gedetailleerde anamnese worden systematisch negatieve en positieve ervaringen in de ontwikkeling van het kind onderzocht en geïnventariseerd om tot een op maat gemaakt behandelingsadvies te komen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat er in de algemene praktijk als behandeling wordt gezien – bij wijze van spreken het uurtje psychotherapie – maar staat ook het belang van omgeving, positieve relaties en daginvulling therapeutisch centraal. Op basis van een zogeheten 'hersenkaart' waarin wordt geïnventariseerd welke hersengebieden nog onvoldoende ontwikkeld zijn, wordt de timing van behandelingsinterventies ingericht. Dit gaat, aansluitend bij de hersenontwikkeling, sequentieel (op volgorde). Dit model is een 'andere lens' om doorheen te kijken naar wat er speelt bij een kind, aanvullend op de huidige standaard. Het model wordt in de Verenigde Staten, Canada en Australië al veel gebruikt en er worden positieve resultaten mee behaald. Ook in Europa is de afgelopen jaren meer aandacht voor het model. TeamNEXT werkt aan de implementatie in Nederland.

Meer over Marijtje Koolschijn.

Terug naar de congrespagina.