Reglementen

Lees of download de volgende reglementen:

Opzeggen:
Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap moet, schriftelijk of per e-mail, vóór 1 december van het lopende jaar ingediend worden bij het secretariaat. Uw lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het nieuwe jaar. U krijgt van ons een bevestiging.