VKJP-bestuurslid Frank Praat vertegenwoordigt de VKJP in de Commissie Jeugd van de federatie P3NL.

Samenwerkingsverbanden

Het Nederlandse landschap van psychotherapeutische hulp aan jeugdigen en aanverwante jeugd-ggz en jeugdhulp is versnipperd. De VKJP onderhoudt contacten en werkt waar mogelijk samen met andere vertegenwoordigers van de betrokken beroepsgroepen, maar het werkveld wekt een gefragmenteerde indruk en zal voor jeugdigen en hun ouders zonder twijfel ondoorzichtig zijn.
Om psychotherapie hoogwaardig en toegankelijk te houden voor ieder kind, is een sterke positie van de jeugdpsychotherapie in de samenleving van belang. De samenwerking tussen de vertegenwoordigers van verschillende beroepesgroepen lijkt toe te nemen, maar de gewenste, sterke maatschappelijke positie is nog niet gerealiseerd. Met name de bundeling van kracht in de federatie P3NL is hoopvol.

Overzicht
Verenigd in P3NL zijn de wetenschappelijke en beroepsverenigingen:

 • LV POH-GGZ Landelijke Vereniging POH-GGZ.
 • NIP Nederlands Instituut van Psychologen.
 • NVGzP Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen.
 • NVO Nederlandse Vereniging van Psychologen en Onderwijskundigen.
 • NVRG Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.
 • NVVS Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie.
 • VPeP Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie.
 • VEN Vereniging EMDR Nederland.
 • VGCt Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie.
 • VKJP Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie.
 • VVP Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden.

Andere organisaties in hetzelfde en aanverwante domeinen zijn:

 • LVVP ​Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten – fusie van de LVE (Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen) en NVVP (Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten).
 • NAP Nederlandse Associatie voor Psychotherapie.
 • Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
 • GGZ Nederland Brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.
 • NJi Nederlands Jeugdinstituut.
 • RINO Groep BIG-opleidingen voor de psychologische beroepen.
 • NVvP Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
 • Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.
 • RVVP Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten Amsterdam.
 • CVPPP Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten.
 • Stichting 1nP Landelijk netwerk van zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg.
 • VCpP Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie.
 • NVVS Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten.
 • NVGP Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie.
 • LVPW Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden.
 • NVPA Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen.