Ook dit jaar wordt de jaarlijkse Dag van de psychotherapie weer georganiseerd door de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie). Het thema van dit jaar is Verkeerd Verbonden.
De nadruk zal dit jaar liggen op de psychologie en biologie van het menselijk contact. De therapeutische relatie is een belangrijke component waarmee psychotherapeuten proberen om veiligheid, begrenzing en goede zorg te bieden aan hun patiënten. Het doel is om ook buiten de spreekkamer hun leven in verbondenheid vorm te geven. Maar hoe werkt verbondenheid eigenlijk? En hoe kunnen we onze interventies die hierop zijn gericht, effectiever maken? Op de Dag van de Psychotherapie integreert de NVP actuele neurobiologische kennis met de psychologische en sociale aspecten van relaties en verbondenheid.

Ontwikkeling
De ontwikkeling van autonomie en van het vermogen om in verbondenheid met anderen te leven, begint al vroeg. Veiligheid, goede zorg en begrenzing zijn belangrijke voorwaarden. Maar deze factoren zijn helaas niet altijd vanzelfsprekend aanwezig.
Te veel stress in het leven van een zwangere vrouw kan de ontwikkeling van haar kind negatief beïnvloeden. Bij ondervoeding, affectieve verwaarlozing, sociaal isolement of onveiligheid in fysieke of mentale zin kan het individuatieproces en het vermogen gezonde verbindingen met anderen aan te gaan, worden geschaad.

De biologie van relaties
Relaties zijn een biologische noodzaak en hormonen spelen binnen die relaties een belangrijke rol. In zijn lezing bespreekt dr. Peter Bos de functie van hormonen en wat deze biologische verbondenheid kan betekenen voor ons mensbeeld.

Paneldiscussie over de praktijk
Deze kennis heeft implicaties voor de psychotherapeutische behandelpraktijk. Onder leiding van Coen Verbraak bespreken Marc DaemenSacha de Reuver en Karin Wagenaar hun ervaringen op basis van hun klinische expertise. Welke keuzes maken zij? Welke interventies gebruiken ze? Hoe betrekken ze lichamelijke ervaringen in de psychotherapie?

Masterclass Bruce Perry
In de middag verdiept psychiater Bruce Perry de opgedane inzichten met zijn masterclass The impact of trauma, abuse, and neglect on the developing child. Na deze lezing zal dr. Perry ingaan op twee casussen.

Op 10 december in de Beurs van Berlage, Amsterdam.
Aanmelden en meer informatie op de NVP-website.