Mark van der Gaag is de winnaar van de eerste P3NL-award. Met de award beloont P3NL een psycholoog, pedagoog of psychotherapeut die zich bijzonder heeft ingezet voor het vak. De jury droeg Van der Gaag voor omdat hij een pionier is in de zorg voor patiënten met psychosen en een inspirator voor velen.

Van der Gaag: nieuwe benadering van mensen met psychosen.“Hij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de psychologische en psychotherapeutische behandeling van mensen met psychosen. Hij heeft een heel nieuwe benadering van mensen met psychosen op de kaart gezet. Daar is hij dusdanig in geslaagd dat deze zelfs in de zorgstandaard voor psychotische stoornissen is opgenomen. Hij is erin geslaagd een enthousiaste groep medestanders te vinden en op te leiden die zijn werk verder ontwikkelen en uitdragen. Dat doen zij op een voor collega’s toegankelijke en inspirerende manier. Hij heeft zich steeds ingezet voor effectieve, doelmatige, en cliëntgerichte zorg met gepaste aandacht voor evidence-based en transparant werken” aldus de jury.

Goede zorg, praktische bezwaren
Van der Gaag is bijzonder hoogleraar klinische psychologie en bestiert de bijzondere leerstoel Cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, EMGO Instituut, Afdeling Klinische Psychologie, en hoofd onderzoek bij Parnassia, Den Haag. Aansluitend aan de uitreiking op 18 oktober 2019 gaf de onderscheiden hoogleraar een lezing voor de aanwezige leden en medewerkers van de P3NL-verenigingen, waaronder de VKJP, onder de titel ‘Goede psychosezorg en praktische bezwaren’. Hij noemde het VGCt-rapport ‘Praten naast pillen: krijgt de patiënt met psychose dat wel?’ waaruit blijkt dat er weliswaar goede evidence-based zorg voor mensen met psychose bestaat, maar de professionals zijn onvoldoende geschoold. Daardoor krijgt maar 25 tot 30 procent van de patiënten cognitieve gedragstherapie, terwijl dit een standaardbehandeling betreft. Maatschappelijk veroorzaakte het rapport rumoer, onder meer met berichtgeving in de Volkskrant en de kamerbrief van staatssecretaris Blokhuis over psychosezorg. Ook in het project Zinnige Zorg van het Zorginstituut Nederland wordt onderzocht waar de mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor cliënten met psychose. P3NL is een van betrokken partijen bij dit project.

Onderscheiden
Mark van der Gaag werd eerder onderscheiden met de Ria van der Heijdenprijs voor de beste initiatieven die op vernieuwende en inspirerende wijze het leven van mensen met een psychotische stoornis kunnen verbeteren (2015) en is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege zijn enorme betekenis voor het onderzoek naar en de behandeling van psychosen (oktober 2019).