Rianne Groen (P3NL): indienen kwaliteitsstatuut verplicht voor vrijgevestigden.Veel vrijgevestigde VKJP-leden moeten zich houden aan nieuwe privacy-regels. Toestemming voor het opslaan en doorgeven van persoonsgegevens is sinds mei 2018 verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Handhavers van de verordening doen intussen berichten uitgaan dat van praktijkhouders "dringend actie nodig is". Dit geldt voor alle zorgaanbieders met een zogenoemd goedgekeurd Kwaliteitsstatuut-ggz voor achttien-plus. De gevraagde actie bestaat uit het invullen van verplichte formulieren waarmee het "doorleveren" van persoonsgegevens wordt geregeld. Op 15 maart 2019 hadden deze formulieren binnen moeten zijn.
"Het kwaliteitsstatuut is een verplichting voor vrijgevestigden en instellingen die generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz volgens de Zorgverzekeringswet aanbieden. Het is van belang voor de leden die vrijgevestigd zijn of werken in een kleine praktijk, en dus zelf hun kwaliteitsstatuut hebben ingediend", aldus Rianne Groen, beleidsmedewerker van de federatie P3NL, waarbij de VKJP is aangesloten. Groen verwijst naar een uitvoerig epistel van het Kwaliteitsstatuut-ggz. Bovendien kondigt ze een verbeterd AVG-programma aan dat P3NL met de Stichting AVG voor verenigingen als de VKJP gaat aanbieden. Meer daarover op de nieuwspagina's van de federatie P3NL.