Commissievoorzitter Him Vishnudatt.Na overleg met de VKJP en andere betrokkenen gaat de federatie van beroepsverenigingen P3NL meer aandacht geven aan jeugd. Het overleg aan de zogenoemde Tafel Jeugd is in de zomer van 2017 omgezet in een permanente commissie onder voorzitterschap van psycholoog en bedrijfskundige Him Vishnudatt. De commissie krijgt een formele status bij de federatie, waarmee de slagkracht en de invloed op dit belangrijke dossier toenemen. Namens de VKJP zal bestuurslid Frank Praat zitting nemen in de nieuwe P3NL-commissie.
Deze Commissie Jeugd moet de aandacht voor jeugd bij P3NL borgen. Directeur Marnix de Romph kondigde al eerder aan dat de commissie zich bezig zal houden met "begeleiding van het thema preventie en vroege interventie, de evaluatie van de jeugdwet, het Kwaliteitsstatuut, de nieuwe productstructuur en bekostiging van zorg op het snijvlak van jeugdwet, Wmo en Zorgverzekeringswet." De commissie zal onder meer een bijdrage leveren aan het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming en de totstandkoming van de norm voor verantwoorde werktoedeling. Ook zal de commissie de leden, onder wie de kinder- en jeugdpsychotherapeuten, betrekken bij de ontwikkeling van een 'jeugdportal' op het internet.

Lees de nieuwsbrief van P3NL