Om het extra overheidsgeld voor onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zo goed mogelijk te besteden, organiseert de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, P3NL, een zogenoemde ‘prioriteringsbijeenkomst’.

Alle bij P3NL aangesloten verenigingen mogen vier leden afvaardigen om mee te werken aan een top-tien van onderzoeksthema’s.

Oproep
Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht op donderdagavond 21 november van 18 tot 21 uur. P3NL nodigt zowel onderzoekers als klinische professionals uit om hun vereniging te vertegenwoordigen. VKJP-leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat (info@vkjp.nl of 030 296 53 48). Deelnemers kunnen aanschuiven aan ‘thematafels’ waar in twee ronden prioriteiten worden toegekend aan de honderdvijftig suggesties die P3NL dit voorjaar had verzameld met een enquête.

‘Kennisagenda’
Mieke Ketelaars: stuurgroep wil breder draagvlak voor de onderzoekssuggesties die uit de enquête naar voren kwamen.De vier VKJP-afgevaardigden werken die avond samen met maximaal veertig leden van de andere bij P3NL aangesloten verenigingen om een volgorde van belangrijkheid op te stellen in de ‘kennisagenda’ van P3NL, niet te verwarren met de Kennisagenda van patiëntenorganisatie Mind, de Kennisagenda jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), de Kennisagenda voor geïntegreerde zorg van het Kenniscentrum Phrenos, of de Kennisagenda jeugd-ggz van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Negen kennisbehoeften
De federatie P3NL riep een stuurgroep kennisagenda in het leven die op 11 april 2019 een kennisbrief schreef aan de leden van de Programmacommissie Onderzoeksprogramma ggz van subsidieverstrekker ZonMw; als zelfstandig bestuursorgaan van de overheid financiert ZonMw gezondheidsonderzoek en stimuleert het de toepassing van de ontwikkelde kennis. In de kennisbrief constateerde de P3NL-stuurgroep negen kennisbehoeften: onderzoek naar gepersonaliseerde zorg, stimuleren van invoerings- en praktijkprojecten, onderzoek naar preventie, onderzoek naar de effecten van meer regie door de cliënt, onderzoek naar de invloed van ervaringsdeskundigen, traumaonderzoek, onderzoek naar werkzame elementen van evidence-based behandelingen en onderzoek naar anti-stigmastrategieën. In geen enkele van deze kennisbehoeften is expliciet sprake van kinderen of jeugd.

Voorjaarsenquête
Na de brief aan ZonMw wilde de stuurgroep ook van de leden van alle aangesloten verenigingen weten bij welke kennis zij vooral gebaat zouden zijn. Voor deze groep van ongeveer 36 duizend ggz-professionals, onder wie zo’n zevenhonderd VKJP-leden, werd in het voorjaar van 2019 een enquête uitgeschreven, de zogenoemde Survey professionals voor kennisagenda P3NL.

Vijf kennisgebieden
In de toelichting voor professionals gaf de stuurgroep aan dat het de het de federatie ging om de benodigde wetenschappelijke kennis voor het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg voor zowel volwassenen als jeugd. Van negen kennisbehoeften was P3NL inmiddels overgestapt naar vijf kennisgebieden:

  • Innovatie: nieuwe behandelingen ontwikkelen voor patiënten voor wie nu nog weinig goede behandelingsmogelijkheden zijn.
  • Doelmatigheid: vaststellen welke bestaande zorg leidt tot de beste resultaten tegen de laagste kosten.
  • Implementatie (invoering): hoe wetenschappelijke kennis het beste kan worden benut in de ggz.
  • Terugvalpreventie: voorkomen dat patiënten na een succesvolle behandeling opnieuw klachten krijgen.
  • Educatie en communicatie: effectieve interactie met patiënten, waaronder voorlichting en psycho-educatie.

Drie kennislacunes
Deelnemers aan de enquête kregen een open vraagstelling voorgelegd. Hen werd gevraagd om – vanuit hun ervaring, aandachtsgebied of specifieke kennis – de drie belangrijkste kennislacunes in de ggz zo expliciet mogelijk te noemen, bij voorkeur in de vorm van een onderzoeksvraag.
De uitslag van deze enquête is niet bekendgemaakt, maar dient wel als uitgangspunt voor het stellen van prioriteiten tijdens de ‘jurybijeenkomst’ op 21 november in Utrecht: daar worden de onderzoeksthema’s in volgorde van belangrijkheid gezet. Vervolgens gaat P3NL met een verslag terug naar geldverstrekker ZonMw om een gezamenlijke aanbeveling te doen namens alle aangesloten verenigingen (Landelijke Vereniging POH-GGZ, NIP, NVGzP, NVO, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP, VPeP en VVP).