Het werk van de kinder- en jeugdpsychotherapeut speelt zich vooral in de behandelkamer af. Buiten die behandelkamer kunnen kinderen en jeugdigen in schadelijke omstandigheden verkeren. Zij kunnen bijvoorbeeld lijden onder een complexe scheiding van hun ouders. Het kan ook voorkomen dat een kind een van zijn ouders niet meer ziet. Een kind kan wegens ontwikkelingsachterstanden of onbegrepen lichamelijke klachten op gezag van de rechter in een pleeggezin worden geplaatst, bijvoorbeeld op verdenking van beperkte pedagogische competenties van de ouders. De kinder- en jeugdpsychotherapeut kan, al dan niet in contact met ouders en verzorgers, een rol spelen door rapportage aan de rechter. Bijvoorbeeld door te adviseren over waar de beste ontwikkelingskansen voor een kind liggen. De kinder- en jeugdpsychotherapeuten hebben immers de meeste kennis en ervaring als het gaat over kinderen en hun emoties. In de rechtszaal blijkt de expertise van deze deskundigen echter niet bekend, en de rechter neemt beslissingen louter op basis van juridische kennis en beschikbare informatie.

Programma
Deze en andere waarnemingen waren voor de Commissie Ouderbegeleiding aanleiding om een studiemiddag te organiseren over complexe gezinssituaties in de rechtszaal, onder het motto: professionaliteit gevraagd. Op het programma van de studiemiddag staan: juridische en psychologische aspecten van complexe gezinssituaties waar de rechter bij betrokken is, zoals vechtscheidingen. Aan de hand van casuïstiek worden onder meer de juridische mogelijkheden en de ins en outs van toestemming van ouders in een complexe scheiding toegelicht. De psychologische onderbouwing van aanbevelingen aan de rechter komt uitvoerig aan bod. De juridische presentatie wordt verzorgd door Marianne Vlaming en de psychologische presentatie is in handen van Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst. Interactie met de aanwezigen zal zeer op prijs worden gesteld.

Sprekers, datum en plaats
Dr. Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst is klinisch psycholoog, opleider en supervisor van de VKJP, en mr. drs. Marianne Vlaming is jurist, orthopedagoog en criminoloog. Op 26 november 2020 vanaf 13:00 uur in de Beurs van Berlage (Amsterdam).

Reserveren
Het aantal plaatsen is beperkt. Reserveer met het inschrijfformulier, rechtsbovenaan deze webpagina.
Houd rekening met uitstel vanwege de coronapandemie. De Commissie Ouderbegeleiding overweegt de studiemiddag uit te stellen tot in het voorjaar van 2021. Reserveringen blijven geldig.

Meer lezen
In oktober 2020 verschijnt het themanummer ‘Echtscheiding’ van het VKJP-tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie. Marga Akkerman is gastredacteur en zowel Akkerman als Vlaming droegen bij aan de inhoud van dit themanummer. Bij verschijning is het te lezen op de tijdschriftpagina’s van deze website. Bestel gedrukte, losse nummers bij het VKJP-secretariaat (info@vkjp.nl of 030 296 53 48). Het tijdschrift is gratis voor leden van de VKJP.