Vrijdag 29 november 10.00 - 17.00 uur

De NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) organiseert een training voor beginnende leertherapeuten. Voor psychotherapeuten met een aantal jaren ervaring kan het geven van leertherapie een nieuwe stap zijn. Een leertherapeut draagt het ambacht over en ondersteunt jonge professionals bij het uitoefenen van het vak. Leertherapeut worden is ook een eervolle stap, maar wel een die bij de start misschien wat drempelvrees geeft. Noblesse oblige.

Trainingsprogramma

 • Leertherapie in het kader van een opleiding.
 • Regels en afspraken over leertherapie (BIG-opleidingen, specialistische
  verenigingen, registers).
 • Wetenschappelijk onderzoek naar leertherapie en psychotherapie voor
  professionals.
 • Het verschil tussen leertherapie en een gewone psychotherapie.
 • De therapeutische relatie leertherapeut-leercliënt.
 • Voorbereiding op geven van leertherapie, onder andere: Hoe zet ik mezelf in de markt?
 • Handvatten voor het beginnen van leertherapie.
 • De werkwijze en methode in leertherapie.
 • De evaluatie van de leertherapie.
 • Ethische dilemma’s en problemen in leertherapie.
 • Zicht op eigen kwaliteiten en valkuilen. 

Werkwijze
Korte inleidingen, demonstratie en rollenspel. Vooraf worden de ervaringen, vragen en dilemma’s van de deelnemers met een vragenlijst geïnventariseerd. 

Deelnemers
De NVP organiseert deze training voor psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen die ten minste vijf jaar BIG-geregistreerd zijn en als beginnende of aankomende leertherapeuten handvatten willen krijgen om leertherapie op een goede en verantwoorde wijze aan te bieden en uit te voeren. 
De training biedt plaats aan maximaal 14 personen.

Studiebelasting
2 uur.

Wanneer, waar
Deze training is op vrijdag 29 november 2019 van 10 tot 17 uur, bij de NVP, Maliebaan 87 te Utrecht.

Kosten (Inclusief literatuur en lunch)
NVP-leden:                        € 215,-  
Niet-leden:                         € 300,-  

Literatuur
Literatuur wordt door de NVP verstrekt.

Enkele hoofdstukken en artikelen uit:

 • Geller J.D., Norcross, J.C. en Orlinsky, D.E. The Psychotherapist’s own Psychotherapy. Patient and Clinician Perspectives. Oxford University Press, 2005.
 • Norcross, J.C. & Guy, G.D.  Leaving it at the office. A guide to psychotherapist self care.  The Guilford Press. New York, London, 2007.
 • Oprel, D. Over het verlangen naar een sigaret. Column over leertherapie. Tijdschrift Psychotherapie (2017) 43: 420–422
 • Reidbord, Steven. Therapy for therapists. Should therapistst have therapy themselves.  Psychology Today, 2011. 

Toetsing en certificaat
De training wordt afgesloten met een evaluatie. Deelnemers die voor minimaal negentig procent aanwezig zijn en de training met goed gevolg afronden, ontvangen een certificaat.

Accreditatie

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt), voor de herregistratie van klinisch psychologen: 6 punten.
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), voor de (her)registratie in het Kwaliteitsregister Psychotherapie.

Ga direct naar aanmelden.