Ervaringsdeskundigen vullen de congreskennis aan.

Gedurende de dag zijn zogenoemde 'experienced experts' aanwezig met lhbtqia+ en biculturele identiteit om de diversiteit op het congres aan te vullen. Zij hebben (psychische) problemen gehad bij de vorming van hun identiteit. Ze bouwen naar eigen zeggen op hun ervaringen met stigmatisering en de gevolgen daarvan.
Zij vullen de kennis die dit congres aanbiedt aan met hun ervaringskennis, en nemen ook de ervaringskennis mee van collega-ExpEx. Voor jongeren is het immers belangrijk dat hulpverleners met liefde en passie hun werk doen, je gelijkwaardig behandelen, je echt zien en oprecht zijn. Daarom is 'een gelijkwaardige jeugdzorg' hun speerpunt.

Actief meedoen
Tijdens het plenaire deel reageren de ervaringsexperts op de sprekers, en aan de workshops doen ze actief mee. Ze maken macht(sstructuren) zichtbaar en onmacht bespreekbaar. Ook letten ze op taal: hoe je over mensen praat, hoe je over ze denkt en hoe dat je handelen beïnvloedt. Aan het einde reflecteren ze op het gehele congres. Ze sluiten de dag af met spoken word en zang. De ExpEx hanteren als motto: "Na een dag waarin ons hoofd heel actief heeft moeten zijn, proberen wij in jullie hart binnen te komen."
Lees meer over ExpEx.

Terug naar de congrespagina.