Alfons Crijnen

Kinder- en jeugdpsychiater dr. Alfons Crijnen werkt op het brede gebied van de psychiatrie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0–25 jaar. Crijnen heeft ervaring in de behandeling van jonge mensen na verwaarlozing en mishandeling, bij trauma en delinquent gedrag. Hij is langdurig werkzaam geweest in het onderwijs en bestuurlijk werkt hij sinds 2013 als geneesheer-directeur van de Opvoedpoli te Amsterdam. Hij is lid van de expertgroep Trauma & Kindermishandeling van het Kenniscentrum Kinder- & Jeugdpsychiatrie.