André Rouvoet

André Rouvoet is voorzitter van het overheidsprogramma Scheiden zonder Schade, een initiatief van het ministerie voor Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is tevens voorzitter van de raad voor commissarissen van zorgconcern Espria, voorzitter van de raad van toezicht van Enver jeugd- en opvoedhulp, voorzitter van de adviesraad van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, lid van de adviesraad van de Augeo Foundation en voorzitter van de maatschappelijke adviesraad van de PO-raad (primair onderwijs).
Rouvoet was minister voor Jeugd en Gezin en vicepremier in het vierde kabinet-Balkenende (2007-2010). Voor die tijd was hij lid van de Tweede Kamer namens de Christenunie en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). In 2011 verliet hij de politiek. Van 2012 tot februari 2020 was hij voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.