Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

Het perspectief van het kind

Voorwoord thema echtscheiding

Door: Ramón Lindauer

Het voorwoord van Ramón Lindauer, voorzitter van de redactie, heeft als slotzin: Met dit themanummer zetten we u aan het denken over de vele gedaanten die deze problematiek kent en doen we een handreiking om tot oplossingen te komen waarbij het perspectief van het kind centraal blijft staan.

Lees het hele artikel gratis
Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

De herziene Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen

Door: Inge E. van der Valk, Gerda de Boer, Harmke Bergenhenegouwen, Marie-Christine van der Veldt

Deze bijdrage bestaat uit een beschrijving van de herziene Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Het artikel beoogt daarmee kinder- en jeugdpsychotherapeuten en andere specialisten in de jeugdhulp te wijzen op het bestaan van de richtlijn, de weg te wijzen in deze herziene versie en informatie te geven over de belangrijkste wijzigingen. In het kort wordt aangegeven wat het algemene doel van een richtlijn is, hoe deze richtlijn tot stand kwam en wat de aanleiding was voor de herziening. Vervolgens wordt ingegaan op de opbouw en inhoud van de richtlijn, waarbij de prevalentie en relevantie worden beschreven en enkele belangrijke wijzigingen worden toegelicht. Deze betreffen met name: (1) complexe scheiding: definitie, beschermende en risicofactoren en gevolgen voor kinderen, inclusief contactbreuk; (2) zorg- en omgangsregelingen: het belang van contact met beide ouders, waarbij overnachting van jonge kinderen bij beide ouders speciale aandacht krijgt; (3) ontwikkelingen op het gebied van interventies en signaleringsinstrumenten en (4) samenwerking met jeugdigen, ouders en het netwerk, waarbij vooral de ondersteuning en participatie van jeugdigen worden uitgelicht en het belang van tijdige opschaling wordt benadrukt. Deze bijdrage besluit met een korte conclusie en een blik naar de toekomst, waarin de richtlijn toegaat naar een regelmatigere, dynamische herziening.

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Pagina: 2-3

  Het perspectief van het kind – voorwoord, Ramón Lindauer
  Scheidingskinderen verdienen hulp op niveau – redactioneel, Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst
  De betekenis van een echtscheiding in het leven van een kind – Anders Tusenius
  Herziene Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen – Inge E. van der Valk
  Ouderschapsplan volgens het kind – Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst
  Scheiden zonder Schade – André Rouvoet
  Ouderschap en preventie – Esther Kluwer & Carolien Gravesteijn
  ScheidingsATLAS, preventieve ondersteuning van gescheiden ouders – Mariska Klein Velderman, Fieke Pannebakker, Wendy van Vliet & Menno Reijneveld
  Veerkracht in de nasleep van echtscheiding – JoAnne Pedro-Carroll
  School en echtscheiding – Angelique van der Pluijm
  Echtscheiding in islamitische gezinnen – Jennet Ahbouk
  Ouderverstoting en de gevolgen voor het kind – Ad Oud
  Echtscheiding: het juridisch kader – Alexandra Reijerse
  Schade van onvoldoende expertise in complexe scheidingssituaties – Marianne Vlaming
  Coparenting na scheiding en de relatie met probleemgedrag in de adolescentie – Zoë Rejaän, Inge E. van der Valk & Susan Branje
  Polyvagale theorie als ingang naar het kalme brein – Frieda Aelen & Tamarinde Brouwers
  Meta-analyse van directe en indirecte associaties met ouderlijke conflicten, opvoedingsgedrag en psychosociale problemen van kinderen na een scheiding – Rianne van Dijk, Inge E. van der Valk, Maja Deković & Susan Branje
  Kinderen uit de Knel, het informatieve gesprek – Justine van Lawick, Margreet Visser, Angela Andriesse, Erik van der Elst, Flora van Grinsven, Elisabeth van der Heide, Wendy de Visser, Jeroen Wierstra & Evelyn Wilms
  Boekbesprekingen
  Kinderen uit de Knel van Justine van Lawick en Margreet Visser – geheel herziene editie – Ariëlle de Ruijter
  Hulpverlening bij scheiding – handvatten voor professionals – Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst
  Verloren kinderen na scheiding – persoonlijk verhaal over ouderverstoting – Ad Oud
  De scheidingsthriller Bonuskind van Saskia Noort – Zoë Rejaän
  Aanbevolen: het buddyprogramma van Villa Pinedo Elise Straver

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: Het perspectief van het kind

  Voorwoord thema echtscheiding

  Pagina: 4-5

  Door: Ramón Lindauer

  Het voorwoord van Ramón Lindauer, voorzitter van de redactie, heeft als slotzin: Met dit themanummer zetten we u aan het denken over de vele gedaanten die deze problematiek kent en doen we een handreiking om tot oplossingen te komen waarbij het perspectief van het kind centraal blijft staan.

  Lees het hele artikel gratis
 • Scheidingskinderen verdienen hulp op niveau

  Redactioneel

  Pagina: 6-8

  Door: Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst

  We kunnen het gebrek aan kennis en vaardigheden constateren, we kunnen ons in de steek gelaten voelen door de overheid, maar we kunnen ook zelf iets doen. Wij, de kinder- en jeugdpsychotherapeuten van Nederland, moeten veel meer kenbaar maken wat wij kunnen bijdragen in een scheidingssituatie.

  Lees meer
 • De betekenis van een echtscheiding in het leven van een kind

  Een klinisch perspectief

  Pagina: 8-21

  Door: Anders Tusenius

  Echtscheiding is een life-event dat in het leven van kinderen vele risico’s met zich meebrengt. Onderscheid kan worden gemaakt tussen gevolgen van algemene aard en gevolgen die specifiek samenhangen met echtscheiding van ouders. Er wordt ingegaan op de emotionele en cognitieve belevingswereld van kinderen die dit meemaken. Ook wordt uitgelegd dat het niet zozeer gaat om een gebeurtenis die zich afspeelt in een beperkte tijdsspanne, maar dat het een levenslang proces is van transitie. En als dat proces goed verloopt, kan niet alleen de schade beperkt blijven, maar kan er behalve verlies een meerwaarde ontstaan in de vorm van een toegenomen adaptief vermogen.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: De herziene Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen

  Pagina: 22-45

  Door: Inge E. van der Valk, Gerda de Boer, Harmke Bergenhenegouwen, Marie-Christine van der Veldt

  Deze bijdrage bestaat uit een beschrijving van de herziene Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Het artikel beoogt daarmee kinder- en jeugdpsychotherapeuten en andere specialisten in de jeugdhulp te wijzen op het bestaan van de richtlijn, de weg te wijzen in deze herziene versie en informatie te geven over de belangrijkste wijzigingen. In het kort wordt aangegeven wat het algemene doel van een richtlijn is, hoe deze richtlijn tot stand kwam en wat de aanleiding was voor de herziening. Vervolgens wordt ingegaan op de opbouw en inhoud van de richtlijn, waarbij de prevalentie en relevantie worden beschreven en enkele belangrijke wijzigingen worden toegelicht. Deze betreffen met name: (1) complexe scheiding: definitie, beschermende en risicofactoren en gevolgen voor kinderen, inclusief contactbreuk; (2) zorg- en omgangsregelingen: het belang van contact met beide ouders, waarbij overnachting van jonge kinderen bij beide ouders speciale aandacht krijgt; (3) ontwikkelingen op het gebied van interventies en signaleringsinstrumenten en (4) samenwerking met jeugdigen, ouders en het netwerk, waarbij vooral de ondersteuning en participatie van jeugdigen worden uitgelicht en het belang van tijdige opschaling wordt benadrukt. Deze bijdrage besluit met een korte conclusie en een blik naar de toekomst, waarin de richtlijn toegaat naar een regelmatigere, dynamische herziening.

  Lees het hele artikel gratis
 • Het ouderschapsplan volgens het kind

  Pagina: 46-57

  Door: Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst

  In de echtscheidingspraktijk wordt vooral gefocust op de samenwerking tussen de ouders om tot een ouderschapsplan te komen. Het kind, als eerstbelanghebbende bij de scheiding van zijn ouders, moet uitdrukkelijk de gelegenheid krijgen zich uit te spreken over hoe het graag het vervolg van de opvoeding zou zien. Inclusief de gewenste taakverdeling tussen de ouders. Vooral waar ouders elkaar bestrijden, kan het centraal stellen van de wensen en behoeften van het kind een belangrijke houding zijn. De mening van het kind moet in zulke situaties verkregen worden door de experts met verstand van kinderen en vaardigheid op het gebied van gesprekstechniek, in casu de kinder- en jeugdpsychotherapeuten.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • “Wat gaat er met mij gebeuren?”

  Ouderlijke zorg voor veerkracht in de nasleep van echtscheiding

  Pagina: 58-77

  Door: Jo Anne Pedro-Carroll

  Dit artikel gaat over het type ouderschap waarvan is aangetoond dat het veerkracht en gezonde aanpassing bij kinderen bevordert. Het beschrijft de risico- en beschermende factoren die invloed hebben op de veerkracht van kinderen na een echtscheiding. Bijzondere nadruk is gelegd op onderzoek dat de beschermende kracht van conflictbeheersing en ouderschapskwaliteit voor, tijdens en na echtscheiding aantoont. Aan de orde komen effectieve manieren voor kinderen en ouders om hun veerkracht te verbeteren, waaronder interventies voor kinderen en educatieve programma's voor ouders. In nieuw onderzoek vanuit de neurowetenschap wordt neuroplasticiteit beschreven als een bron van veerkracht.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • De kans op schade voor kinderen verkleinen

  Programma Scheiden zonder Schade

  Pagina: 78-81

  Door: André Rouvoet

  De ambities van het overheidsplatform Scheiden zonder Schade.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Goede zorg voor de partnerrelatie betekent goede zorg voor ouder én kind

  Ouderschap en preventie

  Pagina: 82-96

  Door: Esther Kluwer, Carolien Gravesteijn

  De kwaliteit van de relatie tussen ouders is van groot belang voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen, zowel voor als na scheiding. Dit artikel gaat over beschermende factoren en interventies die gericht zijn op het voorbereiden van partners op ouderschap en wat dit betekent voor hun partnerrelatie, het bevorderen van de relatiekwaliteit en het voorkomen van relatieproblematiek en scheiding. Conclusie: de partnerrelatie verdient aandacht. Aandacht van ouders zelf, maar ook van zorgverleners en beleidsmakers; niet alleen in de periode van de transitie naar het ouderschap, maar ook daarna.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Haalbaarheid en doelrealisatie van ScheidingsATLAS

  Een kortdurende training voor preventieve ondersteuning van gescheiden ouders

  Pagina: 96-112

  Door: Mariska Klein Velderman, Fieke Pannebakker, Wendy van Vliet, Menno Reijneveld

  Preventieve ondersteuning kan problemen bij gescheiden ouders en hun kinderen helpen voorkomen of beperken. De kortdurende training ScheidingsATLAS, beschikbaar in een face-to-face-groepsvariant en een onlinevariant, biedt dergelijke ondersteuning aan ouders tijdens en na scheiding. De haalbaarheid en doelrealisatie van ScheidingsATLAS werden geëvalueerd met informatie van de groepstrainers en deelnemende ouders: n = 141 in groepstrainingen, en n = 27 online. De resultaten laten zien dat de ScheidingsATLAS ouders laagdrempelig ondersteunt in hun ouderschap na scheiding. Deelnemers en trainers waren enthousiast en werden geïnspireerd om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan. De training ScheidingsATLAS gaf ouders nieuwe ideeën voor ouderschap na de scheiding en een impuls om hiermee aan de slag te gaan.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • School, echtscheiding en jeugdhulpverlening

  Pagina: 112-125

  Door: Angelique van der Pluijm

  Voor een kind dat thuis met echtscheiding te maken krijgt is school een belangrijke houvast. Leerkrachten zijn er niet voor opgeleid en toch kunnen zij het verschil maken, zo zeggen de kinderen zelf. School is de aangewezen plaats om structureel en geprotocolleerd aandacht te geven aan kinderen in echtscheidingssituaties. Dat kan nog beter gestroomlijnd worden. Verbetering is vooral te verwachten van alledaagse begeleiding en een goede samenwerking met ouders en hulpverleners, zoals kinder- en jeugdpsychotherapeuten. Veel aspecten vragen om de formulering van beleid en het naleven daarvan.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Helpen vanuit de superdiversiteit; helpen vanuit het eigen perspectief

  Scheiding in islamitische gezinnen

  Pagina: 126-135

  Door: Jennet Ahbouk

  In islamitische echtscheidingen waarbij zich psychische problematiek voordoet komen nogal eens vermeende religieuze argumenten naar voren om iets wel of niet te (mogen) doen. Heeft de reguliere hulpverlening hier te weinig expertise, of is er een mismatch en is ze handelingsverlegen? En legt de goed ingevoerde islamitische hulpverlener op zijn beurt weer te veel accent op het religieuze aspect van zijn superdiverse patiënt, die alles tegelijk is: moslim, Marokkaan, Nederlander, moeder, enzovoort? Een beschrijving van de praktijk: situaties die psychotherapeuten en andere hulpverleners tegenkomen, zoekend naar het perspectief van de islamitische patiënt.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Ouderverstoting en de gevolgen voor het kind

  Pagina: 136-152

  Door: Ad Oud

  Het begrip ouderverstoting – parental alienation (PA) – ontbeert een duidelijke plaats in de ontwikkelingspsychologie. In dit artikel wordt het gezien als een signaal van een falend gezinssysteem. De schadelijke effecten op de ontwikkeling van betrokken kinderen worden beschouwd als symptomen van een complexe posttraumatische stressstoornis. Aanbevelingen worden gedaan om ontspoorde gezinnen bij ‘hoogconflictscheiding’ te diagnosticeren en hulp te bieden.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Juridisch kader voor de behandeling van minderjarigen bij echtscheiding

  Pagina: 152-163

  Door: Alexandra Reijerse

  In (v)echtscheidingssituaties wordt het werk van psychotherapeuten vaak bemoeilijkt omdat de toon al is gezet door de juridische confrontatie. Samenwerking tussen ouders kan soms cruciaal zijn, maar vanuit het juridisch én het behandelingsperspectief is het pad soms al bezaaid met voetangels en klemmen. Voorzichtigheid is dan geboden.
  Dit artikel geeft weer waar de juridische grenzen liggen: hoe zit het wettelijk met de toestemming voor behandeling van een jeugdige? Wat mag je als therapeut tegen de ouders zeggen over de behandeling? En wat mag of moet je doen met informatieverstrekking aan Veilig Thuis, de Kinder-bescherming en de gezinsvoogd?

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • De schade van onvoldoende expertise in complexe scheidingssituaties

  Jeugdhulpverlening en jeugdbescherming

  Pagina: 164-183

  Door: Marianne Vlaming

  Bij een echtscheiding kunnen kinderen, jongeren en hun ouders te maken krijgen met de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. De kennis en ervaring van de professionals in dit domein schiet tekort in complexe scheidingssituaties, op zowel juridisch als gedragswetenschappelijk gebied. Snel en doortastend optreden van een gespecialiseerd kinder- en jeugdpsychotherapeut kan voor kinderen en jeugdigen hier het verschil maken.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Coparenting na scheiding en de relatie met probleemgedrag in de adolescentie

  Pagina: 184-205

  Door: Zoë Rejaän, Inge E. van der Valk, Susan Branje

  Achtergrond. Tegenwoordig groeien steeds meer jongeren na scheiding op in een co-oudergezin, waardoor coparenting – de manier waarop ouders samen opvoeden – steeds belangrijker wordt.
  Doel. In deze studie wordt de relatie tussen coparenting-stijlen na scheiding en internaliserend en externaliserend gedrag van adolescenten onderzocht.
  Methode. De Coparenting Behaviour Questionnaire is gebruikt om de perceptie van het co-oudergedrag na scheiding te meten bij 251 Nederlandse scholieren (tien tot zeventien jaar). Met behulp van General mixture modeling in Mplus zijn coparenting-stijlen geïdentificeerd. Vervolgens zijn correlaties met internaliserende en externaliserende symptomen van adolescenten getoetst.
  Resultaten. Op basis van de analyses konden vier goed te interpreteren coparenting-stijlen na scheiding worden onderscheiden: een gemiddeld, coöperatief, parallel en een conflictrijk patroon. Zoals werd verwacht rapporteren adolescenten met coöperatieve ouders de minste internaliserende en externaliserende problemen. Verder blijkt dat adolescenten in de coöperatieve en parallelle groepen niet verschillen in internaliserende problemen.
  Conclusie. Hoewel een coöperatieve relatie tussen ouders na scheiding ideaal lijkt en vaak het doel is van interventies na scheiding, biedt parallel ouderschap mogelijk een goed alternatief voor ouders die ook na de scheiding in conflicten verwikkeld blijven.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Begeleiding bij scheiding: een nieuw paradigma?

  Polyvagale theorie als ingang naar het kalme brein

  Pagina: 206-218

  Door: Frieda Aelen, Tamarinde Brouwers

  Door uit te gaan van het onvermogen van ouders, in plaats van hun onwil om een scheiding kalm en verantwoordelijk te doen verlopen, ontstaat een nieuwe kijk op de behandeling en begeleiding van ouders en kinderen die in een scheidingssituatie problemen ondervinden. Tijdens een scheiding kan sterke emotionele disregulatie optreden. Deze disregulatie blokkeert de motivatie van ouders waar gangbare behandelingen op bouwen. De polyvagale theorie van Stephen Porges kan deze disregulatie van ouders opheffen door hun gevoel van veiligheid te vergroten en zo de weg vrij te maken naar het ‘kalme brein’ dat ouders nodig hebben om hun crisissituatie tot een goed einde te brengen (Porges, 2008). Ondersteund door bewezen effectieve therapie – zoals EMDR – die voorziet in veiligheid, validatie en positieve bekrachtiging, lijkt zich hiermee een heel andere vorm van hulp bij scheiding te ontwikkelen. Vanuit een zienswijze die uitgaat van een nieuw paradigma.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Een meta-analyse van de directe en indirecte associaties met ouderlijke conflicten, opvoedingsgedrag en psychosociale problemen van kinderen na een scheiding

  Pagina: 218-252

  Door: Rianne van Dijk, Inge E. van der Valk, Maja Deković, Susan Branje

  Wereldwijd maken veel kinderen de scheiding van hun ouders mee. Deze kinderen hebben een verhoogde kans op psychische problemen – op korte en langere termijn – ten opzichte van kinderen van wie de ouders nog bij elkaar zijn. Het doel van deze meta-analyse is om, op basis van eerder gepubliceerde studies, gezinsprocessen te identificeren die het functioneren van kinderen na een scheiding kunnen verklaren. Zowel directe als indirecte (mediatie-)effecten tussen ouderlijke conflicten, opvoedingsgedragingen en psychosociaal functioneren van kinderen zijn onderzocht.
  Methode. Na een systematische zoekopdracht naar wetenschappelijke artikelen die vóór oktober 2019 zijn gepubliceerd, werden 2.257 correlaties van 115 steekproeven met in totaal N = 24.854 gescheiden gezinnen geanalyseerd.
  Resultaten en conclusies. Er werden overwegend significante, kleine correlaties gevonden voor de directe relaties tussen ouderlijke conflicten, verschillende opvoedingsdimensies en psychosociaal functioneren van kinderen. Ook bleek dat ouderlijke steun, vijandigheid, structuur, intrusieve controle en rolvervaging een deel van de relatie tussen ouderlijke conflicten en internaliserende en externaliserende problemen van kinderen na scheiding verklaren. De kwaliteit van de ouder-kindrelatie en de ouder-kindconflicten waren geen significante mediatoren. Tot slot suggereerden de bevindingen een sterkere impact van negatieve versus positieve opvoedingsdimensies, en bleek rolvervaging in het bijzonder een risico van ouderlijke conflicten na een scheiding.
  Klinische implicaties. Dit artikel informeert kinder- en jeugdpsychotherapeuten en andere professionals over drie belangrijke implicaties: 1) het doorwerken van ouderlijke conflicten na scheiding in het ouder-kindsysteem, dat vervolgens gerelateerd is aan het psychosociaal functioneren van kinderen; 2) een hoge mate van negatieve opvoedingsgedragingen heeft een grotere impact dan een lage mate van positieve opvoedingsgedragingen, (‘bad is stronger than good’) en 3) het betrekken van kinderen bij ruzies en kinderen in een ouderrol plaatsen vormen een risico, met name bij een hoge mate van ouderlijke conflicten.
  Gescheiden gezinnen zouden gebaat zijn bij een aanpak die voorkomen en verminderen van conflicten combineert met expliciete verbetering van opvoedingsvaardigheden.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Informatieve gesprekken bij het groepsprogramma Kinderen uit de Knel

  Pagina: 253-270

  Door: Justine van Lawick, Margreet Visser, Angela Andriesse, Erik van der Elst, en anderen

  Dit artikel richt zich op de eerste fase van Kinderen uit de Knel – een groepsbehandeling voor ouders, kinderen en hun netwerk die verwikkeld zijn in een conflictscheiding – en met name op het informatieve gesprek met ouders, dat helemaal aan het begin van het traject plaatsvindt. In de praktijk bleek deelname aan een ‘groepsinterventie’ voor veel gescheiden ouders een hoge drempel te vormen. De auteurs vragen zich af of het informatieve gesprek zodanig gevoerd kan worden dat deze drempel wordt verlaagd. Aan de hand van de grondslagen van de behandeling – de zogenoemde keystones – komen ze tot een beschrijving van het drempelverlagende informatieve gesprek. Een gesprekshouding waarin niet-veroordelende en validerende ondersteuning worden gecombineerd met een ‘stevige’ presentie, wekt het meeste vertrouwen in een goed resultaat.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Methodiek Kinderen uit de Knel: doordacht en onderbouwd, genuanceerd en veelomvattend

  Boekbespreking

  Pagina:

  Door: Ariëlle de Ruijter

  Bespreking van de boeken Kinderen uit de Knel. Een interventie voor ouders, kinderen en hun netwerk verwikkeld in een conflictscheiding (3e editie) en Werkboek Kinderen uit de Knel, voor ouders.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Hapsnap voor professionals

  Boekbespreking

  Pagina: 273-274

  Door: Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst

  Bespreking van het boek Hulpverlening bij scheiding. Handvatten voor professionals (Ruth Willems).

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Bewonderenswaardige strijd

  Boekbespreking

  Pagina:

  Door: Ad Oud

  Bespreking van het e-boek Verloren kinderen na scheiding (Wouters).

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Meer meekrijgen dan goed voor je is

  Boekbespreking

  Pagina: 276-278

  Door: Zoë Rejaän

  Bespreking van Bonuskind, de echtscheidingsthriller van Saskia Noort.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Jonge vrijwilligers van Villa Pinedo steunen kinderen met gescheiden ouders

  Aanbevolen

  Pagina: 279-280

  Door: Elise Straver

  Het buddyprogramma van Villa Pinedo, een onlineplatform waar kinderen met gescheiden ouders steun en advies kunnen vragen aan ervaringsdeskundige jongeren.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift