Ramón Lindauer

hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie

Professor dr. Ramón (R.J.L.) Lindauer is specialist op het gebied van diagnostiek en behandeling van trauma- en stressorgerelateerde stoornissen bij kinderen en jongeren bij het TOPGGZ-centrum voor Trauma en Gezin van Levvel in Amsterdam voor Trauma en Gezin van Levvel in Amsterdam. Onder zijn leiding wordt onderzoek gedaan naar trauma- en stressstoornissen, en obsessief-compulsieve, angst-, en ticstoornissen. Hij is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA), psychotherapeut, systeemtherapeut, TF-CBT-trainer (trauma focused cognitive behavioural therapy), en EMDR practitioner (eye movement desensitization and reprocessing). Lindauer is oud-voorzitter van de redactie van het Tijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP).