Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

Twee kanten van de medaille: behandeling van slachtoffer en dader. EMDR, Terugval Preventie programma en Systeemtherapie

Door: Nathalie Schlattmann, Karen van Zon

Dit artikel beschrijft twee gescheiden succesvolle behandelingen van slachtoffer (middels EMDR) en dader (middels het Terugval Preventie programma) van seksueel misbruik. Benadrukt wordt dat systemische interventies van wezenlijk belang zijn in het geval van intermenselijk trauma binnen een familie. De casus laat zien hoe de veerkracht van het slachtoffer en haar ouders en het berouw van de dader ervoor hebben kunnen zorgen dat confrontatie met elkaar mogelijk werd. Een confrontatie geeft de kracht om gezonde verschuivingen in het systeem te bewerkstelligen na het doormaken van een trauma.

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Redactioneel

  Pagina: 3-4

  Door: Renske Leskes Kraan, Nathalie Schlattmann

  Dit themanummer over Trauma bestaat maar liefst uit twee delen (zie ook TKJP 2013-3) en omvat een diversiteit aan artikelen die de behandelpraktijk van psychotrauma bij kinderen en jeugd beschrijven. Complex trauma, preverbaal trauma, dissociatie, traumasensitief opvoeden, stapstenen, TD-CBT, EMDR en systeemtherapie, eerwraak en traumabehandeling bij vluchteling-en zijn de trefwoorden waaornder u de verschillende bijdragen op de vkjp-website kunt terugvinden.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Trauma Focused CBT (TF-CBT): een effectieve modulaire traumabehandeling voor kinderen en hun ouders

  Pagina:

  Door: Alex Kolman

  Trauma focused cognitive-behavioral therapy (TF-CBT) is een fasegerichte, modulaire traumabehandeling voor kinderen en jongeren met traumagerelateerde problematiek en/of symptomen van traumatische rouw en hun ouders. Het is het meest onderzochte programma voor traumabehandeling bij kinderen en op grond van onderzoeksresultaten bewezen effectief. Momenteel wordt het in verschillende Europese landen getoetst en in internationale richtlijnen wordt het aanbevolen als eerste keuze behandeling. Kern van de behandeling is dat niet alleen traumaklachten afnemen, maar ook verschillende vaardigheden worden aangeleerd en communicatie bevorderd wordt tussen ouder en kind over wat er gebeurd is; de zelfredzaamheid van het kind wordt versterkt. Het lijkt een behandelvorm die met name geschikt is voor kinderen die gebaat zijn met niet alleen traumaverwerking, maar ook het aanleren van vaardigheden

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: Twee kanten van de medaille: behandeling van slachtoffer en dader. EMDR, Terugval Preventie programma en Systeemtherapie

  Pagina: 20-41

  Door: Nathalie Schlattmann, Karen van Zon

  Dit artikel beschrijft twee gescheiden succesvolle behandelingen van slachtoffer (middels EMDR) en dader (middels het Terugval Preventie programma) van seksueel misbruik. Benadrukt wordt dat systemische interventies van wezenlijk belang zijn in het geval van intermenselijk trauma binnen een familie. De casus laat zien hoe de veerkracht van het slachtoffer en haar ouders en het berouw van de dader ervoor hebben kunnen zorgen dat confrontatie met elkaar mogelijk werd. Een confrontatie geeft de kracht om gezonde verschuivingen in het systeem te bewerkstelligen na het doormaken van een trauma.

  Lees het hele artikel gratis
 • Ouder-kind-trauma-therapie.

  Een geïntegreerde psychotherapeutische behandeling met EMDR voor kinderen met preverbaal trauma

  Pagina: 42-56

  Door: Marianne Went

  In dit artikel wordt een behandelmethode geïntroduceerd voor preverbaal trauma, die zich richt op enerzijds verwerking van het trauma en anderzijds herstel van de verstoorde gehechtheidsrelatie. Deze methode, gestoeld op de integratie van bestaande therapievormen, is ontwikkeld in de klinische praktijk van de auteur. Ter toelichting wordt gebruikt gemaakt van casuïstiek uit de praktijk van de auteur.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Traumasensitief pleegouderschap.

  Verbeteren van de zorg voor getraumatiseerde pleegkinderen

  Pagina: 57-67

  Door: Eva Bolle, Monique Kampschuur, Ramón Lindauer

  De prevalentie van kindermishandeling is hoog. Als gevolg van kindermishandeling kunnen kinderen psychische klachten ontwikkelen. Als kinderen in een pleeggezin terechtkomen is het belangrijk dat pleegouders kennis hebben van trauma om effectief te kunnen opvoeden. De groepstraining ‘Traumasensitief pleegouderschap’ bestaat uit acht modules, voorziet in een behoefte en wordt hoog gewaardeerd.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift