Karen van Zon

Drs. Karen (K.) van Zon is orthopedagoog en gz-psycholoog en werkzaam in Praktijk Van Zon: eerste lijn/freelance praktijk voor advies, behandeling, coaching en Supervisie. Gespecialiseerd in trauma en ernstige (trauma gerelateerde) gedragsproblematiek. Ook bij mensen met een verstandelijke beperking. ​

Voorheen was zij werkzaam binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdam en bij De Bascule in Amsterdam.